Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid via:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer