Overzicht punten

 

RMW-raad zitting van 20 09 2021

Goedkeuring notulen RMW-raad van 24 augustus 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

RMW-raad zitting van 20 09 2021

Mededelingen vanuit het vast bureau - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

RMW-raad zitting van 20 09 2021

Onderhoud groenvoorziening rond gebouwen OCMW - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 21/09/2021