VERGADERING

GEMEENTERAAD

 

 

datum Gemeenteraad

20 september 2021

Uur

20 uur

plaats

Raadzaal

 

AGENDA

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Notulen gemeenteraad 24 augustus 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Kosteloze grondafstand - Philippedreef 23 - Notariële akte - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

RUP De Vogelenzang - termijnsverlenging - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Evaluatie beheersovereenkomst - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Aanpassing van het schoolreglement van de Wingerd - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 10/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Ongeval Gillès de Pélichylei/Braschaatsebaan (Margot Van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Mobiliteit, fietsbeleid, beloningsysteem voor leerlingen die naar school fietsen (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Zwerfvuil pizzadoosvuilbakken (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Veiligheid, mobiliteit, veilige oversteekplaats aan FC Alberta Schilde (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Oversteekplaats Waterstraat (Tara Godts - N-VA) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Kinderopvang (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 september 2021

 

Actualiteitsvragen - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 10/09/2021