Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Notulen gemeenteraad 24 augustus 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Kosteloze grondafstand - Philippedreef 23 - Notariële akte - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

RUP De Vogelenzang - termijnsverlenging - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Evaluatie beheersovereenkomst - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Aanpassing van het schoolreglement van de Wingerd - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Punt bijlagen/links Aangepast schoolreglement augustus 2021.pdf
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Ongeval Gillès de Pélichylei/Braschaatsebaan (Margot Van Overtveldt - Groen) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Mobiliteit, fietsbeleid, beloningsysteem voor leerlingen die naar school fietsen (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Zwerfvuil pizzadoosvuilbakken (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Veiligheid, mobiliteit, veilige oversteekplaats aan FC Alberta Schilde (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Oversteekplaats Waterstraat (Tara Godts - N-VA) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Kinderopvang (Pieter-Jan Fraussen - Groen) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 20 09 2021

Actualiteitsvragen - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 21/09/2021