Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 22 januari 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Naamswijziging fractie Open VLD - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Jaarverslag klachtenmanagement 2023 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Handhaving - Protocol Vlaams Handhavingsplatform - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Handhaving - Vlaams Handhavingsplatvorm - Addendum bij het protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap justitie en handhaving en het lokaal bestuur Schilde in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Vastgoedinformatieplatform - toetredingsovereenkomst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

advies Vlaamse Regering - Voorlopige aanduiding watergevoelig openruimtegebied 'Zetten Zwanebeek', 'Schildestrand' en 'Kotsbos' - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van de verkeerssituatie in de schoolomgeving Sint-Ludgardis - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van de invoering van een tonnagebeperking 3,5 ton in Schildestrand - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Parking Lindenpark - ontwerp - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Restauratie buitenschil Orangerie - MJOP 2022 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Onderhoud van bloembakken, hagen, plantsoenen, speelpleinen en groenvoorziening  - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Schildestrand - gebruiksovereenkomst bootjes - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Lodewijk de Vochtplein - Intentieovereenkomst - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Weigering Omgeving - Brasschaatsebaan 14  het afbreken van de constructies en het bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen, een handelsruimte en een ondergrondse parking - zaak van de wegen - OMG 2023/444 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Omgeving - Puttenhoflaan 23 - VDM - TRADING BVBA - het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen - zaak van de wegen - OMG 2023/488 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Reglement aanmeldingsprocedure - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Punt bijlagen/links reglement ombudsdienst aanmeldingen.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Subsidiereglement regeneratie natuurgrassportterreinen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Punt bijlagen/links Subsidiereglement regeneratie natuurgrassportterreinen_vdef.pdf Download
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Overlast jeugdhuis Pagode (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Conflict Waze V/S R2S (Hans Hanssen - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Overcapaciteit Kleuterschool Hertenbos (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Weigering toekenning subsidie ‘Levend Water’ Schildehof (Marleen Struyf - CD&V) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Gemeentelijk register voor sterrenkindjes (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad zitting van 19 02 2024

Retributiereglement voetpaden en publiek domein bij werven (Laurenz Van Ginneken - Open VLD) - Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 20/02/2024