Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Goedkeuring verslag vergadering college van burgemeester en schepenen - 13 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Lijst bestelbonnen en betaalloten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Raadscommissie - dagorde 4 oktober 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Vereffening kortetermijnschuld erfpacht AGB - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Maaltijdcheque - jaarlijkse vaststelling van het bedrag - kalenderjaar 2022 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Integraal beheersplan Schildehof - consultatie 1 oktober tot 1 november 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Verwijderen overzichtsborden parkings - uitgesteld

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Turnhoutsebaan 175 - herinrichting parking - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Frans Pauwelslei 1 - parkeerverbod ter hoogte van inkom gebouw - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

De Rest - bord "opgelet, spelende kinderen" - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van wijziging rijrichting en aanleg vrijliggend dubbelrichtingsfietspad Cirkellaan - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Sint-Ludgardis - voorstellen vanuit directie en oudervereniging - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Stratenplankasten - stopzetting overeenkomst Maps4Industry - uitgesteld

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Omgeving - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning met praktijkruimte - Jagersdreef 9A - OMG 2021/393 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Omgeving - het bouwen van een ééngezinswoning - Kotsbosweg 33 - OMG 2021/458 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Omgeving - het slopen van de bestaande HS-cabine en het plaatsen van een distributiecabine in crepistructuur - Fortsteenweg ZN - OMG 2021/467 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Omgeving - openbaar onderzoek - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Hervorming woonmaatschappijen - verslagen en bijlagen overleg 18 augustus en 3 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Omgeving - het vellen van een cipressengroep, 1 grove den en 1 zilverspar - Sint Jobsteenweg 81 - VB 2021/516 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 eik en 3 cipressen - Groene Wandeling 6 - VB 2021/541 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Omgeving - het vellen van 3 beuken, 1 berk en 1 den - Baron Delbekelaan 1 - VB 2021/542 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Aanpassing openbare verlichting - Oudebaan - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

IGEAN - nieuwe planning afvalophaling 2022 en een afwijking ophaling in 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Eindejaarsverlichting - 2021-040/TDU - gunning - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Renovatie badkamer conciërgewoning oranjerie - 2020-052/TDU - verrekening 1 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Aanvraag container Veldvenne.LAN - geweigerd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Schenking Albert Van Dyckgenootschap - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Toelage gezins- en bejaardenhulp - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Aanpassing mountainbike parcours 's-Gravenwezel - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Intergemeentelijk zwembad- haalbaarheidsstudie - uitgesteld

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Projectsubsidie - fototentoonstelling GreenPlease - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Aanvraag verkoop Chrysanten - Dimitri Willems - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Gebruik Covid Safe Ticket - Summer Closing 360 Beach - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Aanvraag herdenkingsplechtigheid NSB - 16 oktober 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 20 09 2021

Halloweentocht 30 oktober 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 28/09/2021