Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Goedkeuring verslag vergadering college van burgemeester en schepenen - 30 augustus 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Lijst bestelbonnen en betaalloten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Lindenstraat 1 - verwijderen muurtje op voetpad - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Hoevedreef 4 - verplaatsen betonnen paaltjes op wegdek - geweigerd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

N121 - rechtsafslagstrook Moerstraat - voorstellen MOW - geweigerd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Nutswerken - Telenet - Constant Joossenslei 3 - Plaatsen van het ondergronds kabelnet - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Nutswerken - Pidpa - Aanpassing drinkwaternet - Fondatiedreef - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving – standpunt van gemeente - het afbreken van de bestaande bebouwing en het bouwen van een kantoorgebouw - Wijnegemsteenweg 44 en 46 - OMG 2020/648 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met carport en open luchtzwembad met terras - De Nachtegaal 26 - OMG 2021/251 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving – standpunt van gemeente - het bouwen van een ééngezinswoning met carport - Kotsbosweg 27 - OMG 2021/305 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het renoveren van de gebouwen en de functiewijziging naar akkerteelt en hoevetoerisme - De Haar 50 - OMG 2021/319 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het aanleggen van een zwemvijver en het regulariseren van een garage, een paardenbox en bijgebouwen en de heraanleg van verharding - Pater Kenislaan 7 - OMG 2021/327 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 4 woonentiteiten en 1 eengezinswoning - Schoolstraat 60 en 62 - OMG 2021/346 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het bouwen van een eengezinswoning - Baron Delbekelaan 9 - OMG 2021/368 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning en het slopen van een deel van het bijgebouw - Wijnegemsteenweg 128 - OMG 2021/390 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en het regulariseren van een tuinberging - Waterstraat 155 - OMG 2021/400 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - een tijdelijke functiewijziging van magazijn naar pop-up restaurant take-away - Turnhoutsebaan 460 - OMG 2021/418 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning met praktijkruimte - Cirkellaan 12 - OMG 2021/421 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning - Hoevedreef 8 - OMG 2021/447 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning met 2 garages, het omvormen van bestaand bureau naar garages en het aanpassen van de verhardingen - Bellemond 26 - OMG 2021/474 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het aanleggen van een openlucht zwembad, het aanpassen van de verhardingen en het afbreken van een houten tuinhuis - Kampdreef 11 - OMG 2021/521 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving – standpunt van gemeente - de weg- en rioleringswerken in Schoolstraat-Puttenhoflaan-Oelegemsteenweg - OMG 2021/531 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - het plaggen namelijk het verwijderen van alle vegetatie in de boom- struik- en kruidlaag tot op een diepte van 10cm onder het maaiveld, het dempen en afdammen van interne grachten, het creëren van een bosrand - Drijhoekbos - VW 2021/361 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Stedenbouwkundig attest - Rinkvenseheide 13 - bouwen van een woning volgens stedenbouwkundige voorschriften BPA Het Kamp - SA 2021/5 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Omgeving - openbaar onderzoek - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Burgemeesterconvenant 2030 - adviesraden - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Burgemeesterbesluiten voor dringend vellen van bomen - juli/augustus 2021 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Leveren en plaatsen van urnekelders - contract over 4 jaar - 2021-042/TDU - Lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Evaluatie beheersovereenkomst - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Huurovereenkomst sportinfrastructuur Zonnebos - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Aanvraag straatfeest Buizerdlaan op 18 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Aanvraag ZAAM-foodtruck september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Aanvraag 360 BEACH - Summer closing - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Voetbal op groot scherm - 360 BEACH - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Projectsubsidie - Mens & Dementie - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Opvolging gemeenteraad - mededelingen 24 augustus 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 06 09 2021

Gemeenteraad - dagorde van 20 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 14/09/2021