Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Verslag vergadering college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Lijst bestelbonnen en betaalloten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Burgerbegroting - stemmingsronde - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Verslag kerkraad - Sint-Catharina - 9 november en 18 december 2023 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Planning - stappenplan AMJP - JR - overdracht investeringen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Geschoold arbeider D1-D3 chauffeur - Openverklaring - selectietechniek - Jury - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Herinrichting bibliotheek Schilde - lastvoorwaarden, gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Organisatie zomerschool 2024 - lastvoorwaarden, gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Raamovereenkomst huur sanitaire voorzieningen op gemeentelijke en particuliere evenementen in Schilde 2024-2028 - lastvoorwaarden, gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Handhaving - Vlaams Handhavingsplatvorm - Addendum bij het protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het agentschap justitie en handhaving en de gemeente Schilde in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Handhaving - Protocol Vlaams Handhavingsplatform - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Wijzigingen GAS-wetgeving - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Autodelen - Opstart Project - Shared Mobility - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van verkeerssituatie schoolomgeving Sint-Ludgardis - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van de invoering van een tonnagebeperking 3,5 ton in Schildestrand - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Overleg - Opvolging - Vennebos - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

MJOP - stand van zaken en acties - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Huurovereenkomst Turnhoutsebaan 200/2 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving – standpunt van gemeente - het regulariseren van een openlucht zwembad en aanpassen van de verhardingen - De Kluis 10 - OMG 2023/202 - ongunstig advies - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - Brasschaatsebaan 14 - de heer Christian Teunissen - het afbreken van de constructies en het bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen, een handelsruimte en een ondergrondse parking - zaak van de wegen - OMG 2023/444 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving – standpunt van gemeente - het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning - Wisselstraat 9 - OMG 2023/465 - ongunstig advies - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - Puttenhoflaan 23 - VDM - TRADING BVBA - het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen - zaak van de wegen - OMG 2023/488 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het wijzigen van de inbuizing van de baangracht, het aanpassen van de vergunde verhardingen en het plaatsen van een poort - Huldekens 8 - OMG 2023/616 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het regulariseren van 2 bijgebouwen een zwembad en bijhorende verhardingen - Drijhoekdreef 9 - OMG 2023/656 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Lodewijk de Vochtplein - overleg met Kerkraad - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Schildestrand - gebruiksovereenkomst bootjes - verdaagd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - openbaar onderzoek - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - meldingen december 2023/januari 2024 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Burgemeesterbesluit - Woningkwaliteit - ongeschikt-onbewoonbaar na brand - Bellevuedreef 16 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 driesprong acacia op de wegberm ter hoogte van de Karekiet 3 - VB 2023/650 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 beuk op de wegberm ter hoogte van de Paviljoendreef 19 - VB 2023/654 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 beuk op de wegberm ter hoogte van de Paviljoendreef 17 - VB 2023/655 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 den - Dennenlaan 10 - VB 2023/659 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 eik - Vinkenlaan 16 - VB 2023/664 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 meelbes op de wegberm ter hoogte van de Akkerstraat 24 -VB 2023/667 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 meelbes op de wegberm ter hoogte van  de Akkerstraat 14 - VB 2023/668 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 meelbes op de wegberm ter hoogte van de Akkerstraat  43 - VB 2023/669 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 meelbes op de wegberm ter hoogte van Akkerstraat 25 - VB 2023/671 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 lork - Kleinveldweg 15 - VB 2023/684 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Omgeving - het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling klasse 2 voor de realisatie van een bouwwerk - van de Wervelaan 12, 14, 16, 18 en 20 - OMG 2023/518 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Klimaat - Natuurbuur = interactieve catalogus klimaatadaptieve projecten: verlenging project - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Natuurbuur - Green deal Natuurinclusieve parkeerterreinen - Engagementsverklaring - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Igean - EnergieKhuis rapportering 2023 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Aankoop en onderhoud van werkkledij - contract over 3 jaar - perceel 2 - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Onderhoud van werkkledij - contract over 3 jaar - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Afbraak gebouwen - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Leveren van brandstof voor dienstvoertuigen - uitbreiding EV - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Vellen en snoeien van dode bomen - contract over 2 jaar - 2024-2025 - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Schil Urban Trail 8 juni 2024 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Lijst adressen 80+ - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Verderzetting gemeenschapsdienst in 2024 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Capaciteit kleuterschool - impact op gebouw - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Deelname Faire Ronde 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 29 01 2024

Damiaanactie stiftenverkoop - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 06/02/2024