Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Goedkeuring verslag vergadering college van burgemeester en schepenen - 25 augustus 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Lijst bestelbonnen en betaalloten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Advies tweede verblijven - ambtshalve ontheffing - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Afvaardiging gemeente stuurgroep Antitankgracht - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Kraanstraat/Liersebaan - bijkomende belijning - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Moerstraat - parkeervakken - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Tijdelijke verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van garageverkoop in Oudebaan - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Procedure klachten snelheid - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Rioleringsproject Cirkellaan e.a. - verkeersveiligheid Cirkellaan - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Nutswerken - Fluvius - Fondatiedreef - Aanleg leidingen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Aanleg riolering Cirkellaan, De Singel, Den Aard en Baron Delbekelaan - Vorderingsstaat 2 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Nutswerken - Proximus - De Singel - Uitvoering van telecommunicatiewerken - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Nutswerken - Pidpa - Aanpassing drinkwaternet - Blijde Inkomst - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Patrimonium - Notariële akte kosteloze grondafstand - Philippedreef 23 - Afdeling 3, sectie B, 110 M2 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - Kerkelei 10, 12, 14, 16, Turnhoutsebaan 272, 274, 276 en 278 - GIMOCO NV - het slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 30 woonunits, handelsruimte, kantoor of dienst en een publieke parking - zaak van de wegen - OMG 2021/205 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - Frans Pauwelslei 10, 12, 14, 18 en 20 - het bouwen van een meergezinswoning met 19 woonentiteiten en 2 grondgebonden eengezinswoningen - zaak van de wegen en advies GECORO- OMG 2021/255 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het afbreken van de bestaande constructies, het bouwen van een woning met kantoor - Hendrik Consciencestraat 1 en Turnhoutsebaan 174 - OMG 2021/261 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving – standpunt van gemeente - het bouwen van een weekendverblijf en aanleggen van een vijver - Grote Beemd 22 - OMG 2021/160 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving – standpunt van gemeente - het verbouwen van een toonzaal met bestemmingswijziging naar horeca en opslag, het plaatsen van een hoogspanningscabine en nieuwe publiciteit - Turnhoutsebaan 100 - OMG 2021/140 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Bouwkamer - verplaatsing vergadering 17 september 2021- goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

RUP RWZI SINT-JOB-IN-T-GOOR - adviesvraag naar aanleiding van de voorlopige vaststelling - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - openbaar onderzoek - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Aanvraag uitzondering op geluidsnorm - Turnhoutsebaan - Gemeentepark - optreden - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Vrijgave bankwaarborg - Baron Delbekelaan 10 - BV 2017/27 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Vrijgave bankwaarborg - Morgenrood 13 - WB 2005/21 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 3 eiken - Dwarsdreef 6 - VB 2021/459 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 6 beuken, 1 eik in het beukenbos en 4 esdoorns rond de Dodoenstuin van het park Schildehof - De Pont 45 - VB 2021/450 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 1 beuk - Dwarsdreef 7 - VB 2021/507 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 2 eiken - Prins Boudewijnlaan 33 - VB 2021/508 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 1 eik op wegberm ter hoogte van Kotsbosweg 15a - VB 2021/509 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 2 beuken op de wegberm van de Rodedreef ter hoogte van perceel de Wittebrug 7 - Wittebrug 7 - VB 2021/510 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 1 eik - De Dreef van Duyvendael 20 - VB 2021/511 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 1 spar - Bunder 7 - VB 2021/512 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 5 cipressen - Eugeen Dierckxlaan 3 - VB 2021/515 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 10 dennen - Goudbloemlaan 19C - VB 2021/520 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 2 berken - Moerstraat 50 - VB 2021/522 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 9 dennen - Boerendreef 23 - VB 2021/518 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 1 amberboom - Heidedreef 45 - VB 2021/535 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Omgeving - het vellen van 2 kastanjebomen op de wegberm ter hoogte van de Alfons Van Den Sandelaan 8 - VB 2021/527 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 - dienst der werken - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Verenigingendag - inzet personeel Dienst der werken op zondag 26 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Aanvraag ZAAM-foodtruck september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

resolutie Schilde Fair Trade gemeente-goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 30 08 2021

Aanvraag straatfeest Schaliënhoefdreef op 11 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 07/09/2021