Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Verslag vergadering college van burgemeester en schepenen van 27 december 2023 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Lijst bestelbonnen en betaalloten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Rapportering decreet regiovorming - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Kerkfabriek Sint-Guibertus - Budgetwijziging 2023 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Directeur GBS - openverklaring - functiebeschrijving - examenprogramma - selectiecommissie

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Verbod op het bezit, het tonen, uitstallen en elke andere voorbereidende handeling voor het ontsteken van vuurwerk tijdens de feestdagen - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Planbaten - RUP Turnhoutsebaan-Oost - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Planbaten - RUP Vogelenzang - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Oversteekplaats - Dwarsdreef - Nazarethdreef - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Brabolaan - Riemstraat - sluipverkeer - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Puttenhoflaan - Wegmarkering - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Kasteeldreef - Versmalling - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Kotsbosweg - Verlaging snelheid - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Schildedreef - Baron Delbekelaan - Signalisatieborden - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Wijnegemsteenweg 36 tot 38 - Fietsenstalling - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Liersbaan - Spreeuwenberglaan - Slechte zichtbaarheid bij uitrit garages - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Schriftelijke instemming voor het vervangen van de ledverlichting 's nachts van 18 december 2023 tot en met 22december 2023 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Nutswerken - Wyre - Hoevedreef 4 - Telecommunicatiewerken - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Nutswerken  - Proximus - Turnhoutsebaan ter hoogte van Aldi - Uitvoering van telecommunicatiewerken - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Uitbreiding KDV 't Wezelke - Lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Nutswerken - Fluvius - Gilles de Pélichylei - Aanleg leidingen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Nutswerken - Fluvius - Veldlei - Aanleg leidingen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Nutswerken - Fluvius - Rozenhoek - Aanleg leidingen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Nutswerken - Fluvius - Begonialaan - Aanleg leidingen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Turnhoutsebaan 200/1 - gebruik brandweer - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Bouwkamer - agenda 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het bouwen van een ééngezinswoning met verhardingen - Dieghemveldweg 13 - OMG 2023/532 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het wijzigen van de vergunning OMV_2022108602 - Turnhoutsebaan 534 en 536 - OMG 2023/484 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - Het regulariseren van een weekendwoning, een tuinhuis een vijver en het ophogen van het dak - Zilverreiger 60 - OMG 2023/604 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het afbreken van de bestaande constructies met verhardingen, het rooien van bomen en het bouwen van een nieuwe ééngezinswoning met bijgebouw, het aanleggen van een openlucht zwembad met bijhorende verhardingen - Tulpenlaan 28 - OMG 2023/609 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning - Goudbloemlaan 14A - OMG 2023/617 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het afbreken van een bijgebouw, het aanleggen van een openluchtzwembad en het aanpassen van de verhardingen - Riemstraat 81 - OMG 2023/624 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het verbouwen van een ééngezinswoning met praktijkruimte - Hazendreef 5 - OMG 2023/628 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het afbreken van een achterbouw en het aanbouwen van een nieuwe achterbouw - Turnhoutsebaan 282 - OMG 2023/641 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het tijdelijk plaatsen van een woonunit bij een vergunde ééngezinswoning - Dwarsdreef 44 - OMG 2023/660 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het wijzigen van vergunning OMV_2021062399 - Hendrik Consciencestraat 1 en Turnhoutsebaan 174 - OMG 2023/663 - verdaagd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het regulariseren en verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, het aanleggen van een openlucht zwembad en bouwen van een poolhouse - Schaliënhoefdreef 52 - OMG 2023/501 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - openbaar onderzoek - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Noordertuin - verslag stuurgroep 8 november 2023 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 lork - Kampdreef 10 - VB 2023/598 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het vellen van 2 eiken - Turnhoutsebaan 31 - VB 2023/601 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het vellen van 3 dennen - Breeveld 27 - VB 2023/603 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het vellen van 2 fijnsparren, een berk, een linde en 2 populieren - Baron Delbekelaan 47 - VB 2023/602 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het vellen van 4 eiken - Zangerhey 5 - VB 2023/608 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het vellen van 1 eik en 1 Weymouthden - De Nachtegaal 12B - VB 2023/605 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Laadpalen - Aanvraag Paal volgt wagen - Eikenlei 13 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Omgeving - het tijdelijk exploiteren van een bronbemaling voor een bouwwerk - Mastendreef 21 - OMG 2023/519 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Groenoverleg verslagen - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Burgemeesterbesluit - drankvergunning - Winterdorp - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Burgemeesterbesluit voor dringend vellen van bomen - 27 december 2023 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Verharden van onverharde wegen - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Ontwerp en inrichting sport- en spelsite - Omnisportvelden - Gunning - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Aanvraag straatfeest Jachthoornlaan op 21 januari 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Aanvraag straatfeest De Reep op 13 januari 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Opvolging gemeenteraad - mededelingen 22 januari 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 08 01 2024

Gemeenteraad - dagorde van 22 januari 2024 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 16/01/2024