Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Goedkeuring verslag vergadering college van burgemeester en schepenen - 27 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Lijst bestelbonnen en betaalloten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Overeenkomst traject identiteit handelskernen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van het invoeren van zone 30 op terrein KSK/Scouts en gidsen 's-Gravenwezel - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Aanvullende verordening inzake politie op het wegverkeer naar aanleiding van parkeer- en stationeerverbod - openluchtschool Dennenhof - De Pont - correctie - gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Bestek Dakwerken K. Schilde S.K. - heraanbesteding - MJOP 2021-014/2 - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Dakwerken K. Schilde S.K. - MJOP 2021-014 - stopzetting - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Restauratie buitenschil Pastorie - MJOP 2021-010 - stopzetting - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Sint-Willibrodushof - aankoop - bod aanvaard - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - standpunt van gemeente - het afbreken van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 14 woonentiteiten - Wijnegemsteenweg 87 - OMG 2021177 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het bouwen van een meergezinswoning met 3 woonentiteiten - Turnhoutsebaan 406 - OMG 2021/256 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het vervangen en verplaatsen van de huidige voordeur en het verhogen van een verharde buitenvloer - Goudbloemlaan 19B - OMG 2021/404 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het afbreken van het bestaande gebouw en bouwen van een nieuwe ééngezinswoning - Vraagheideweg 68 - OMG 2021/405 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het verbouwen en het wijzigen van de functie van een woning met toonzaal naar een woning met restaurant - Turnhoutsebaan 460 - OMG 2021/433 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het regulariseren van een vergunde meergezinswoning met 2 woonentiteiten en een handelspand naar een meergezinswoning met 3 woonentiteiten en een handelspand - Turnhoutsebaan 256 en 256A - OMG 2021/456 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het uitbreiden van een woning , het regulariseren van een serre, een tuinhuis en verhardingen - Blijde Inkomst 13 - OMG 2021/463 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het verbouwen van een ééngezinswoning en het regulariseren van een bijgebouw - Kwekerijstraat 5 - OMG 2021/464 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het slopen van een ééngezinswoning met bijgebouw,  het bouwen van een ééngezinswoning met 2 bijgebouwen en een openlucht zwembad - Speelhofdreef 39 - OMG 2021/526 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het verbouwen van een eengezinswoning met handelsruimte met degustatieruimte - Kerkplein 7 - OMG 2021/529 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving – standpunt van gemeente - de weg- en rioleringswerken in Schoolstraat-Puttenhoflaan-Oelegemsteenweg - OMG 2021/531 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het bouwen van een fietsenstalling bij een school - Moerstraat 50 - OMG 2021/534 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het bouwen van een ééngezinswoning - Kotsbosweg 21 - OMG 2021/536 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning en poolhouse met garages, het regulariseren van een zwembad en verhardingen - Wittebrug 7 - OMG 2021/538 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning en afbreken bijgebouwen - Zandhovensebaan 10 - OMG 2021/544 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - het regulariseren van verbouwingswerken aan een ééngezinswoning en een bijgebouw in de tuin - Louis Mariënlaan 7 - OMG 2021/574 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - openbaar onderzoek - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Omgeving - meldingen - september 2021 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

SVK Pro 2021 - Algemene oproep 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Gemeentelijke reglement verwaarlozing - Aanpassing - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Hervorming woonmaatschappijen - afbakening werkingsgebied - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Premie levenslang en aanpasbaar wonen - 2021/03 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Ecopower - omgevingsvergunning windmolen - procedure Raad voor Vergunningsbetwisting - tussenkomst buren - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Klimaatplan - burgerparticipatie - twee speerpunten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Burgemeesterbesluiten voor dringend vellen van bomen - september 2021 - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Kuisen van ramen van gebouwen gemeente, OCMW en AGB contract over 2 jaar met verlenging van 2 jaar - 2021-025/TDU - Lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Overeenkomst en toelage Winterdorp 2021-2022 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Aanvraag evenement - plant a tree - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Openluchtrommelmarkt - 23 oktober 2021 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Opvolging gemeenteraad - mededelingen 20 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 04 10 2021

Gemeenteraad - dagorde van 18 oktober 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 12/10/2021