Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Goedkeuring verslag vergadering college van burgemeester en schepenen - 20 september 2021 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Lijst bestelbonnen en betaalloten - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Rondritten over grondgebied Schilde - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

BBC - Aanpassing meerjarenplan 2021 - 2025 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Gemeentelijke toelage 2021 aan vzw Zorgcentrum Sint-Lodewijk - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Bar Plaza - uitbreiding terras - verlenging - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Nutswerken - Telenet  - Blijde Inkomst 31 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Nutswerken - Pidpa - Pater Nuyenslaan - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Zonnebaars werken MJOP - EPB opmaak - 2019-057/TDU - verrekening - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Gunning bestek Restauratie voorbouw De Drie Rozen - 2021-015 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Site Schilde Bergen - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 eik - Nazarethdreef 11 - VB 2021/589 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 es op de wegberm ter hoogte van De Spildoren 55 - VB 2021/591 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 esdoorn op de wegberm ter hoogte van De Spildoren 69 - VB 2021/592 - geweigerd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 Amerikaanse eik op de wegberm ter hoogte van de Catharinadreef 19 - VB 2021/593 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 2 lorken op de wegberm ter hoogte van De Kluis 2A - VB 2021/597 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van bomen - Boerendreef 26 - VB 2021/598 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 eik op de hoek van De Kluis en Paviljoendreef - VB 2021/600 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 zilverspar op de wegberm van De Kleve 14 - VB 2021/602 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Omgeving - het vellen van 1 spar - Goudbloemlaan 5 - VB 2021/604 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Duurzaamheid - REG premies - augustus 2021- goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Vrijgave bankwaarborg - Ringdreef 51 - OMG2021/295 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Vrijgave bankwaarborg - Kouwenbergdreef 17 - BV 2017/222 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Kuisen van GLS De Wingerd - contract over 3 jaren - 2022-2023-2024 - 2021-043/TDU - Lastvoorwaarden en gunningswijze - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Plaatsen betongoten ter bescherming van de bermen - 2021-018/TDU - locaties - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Renovatie buitenschil verschillende gebouwen - MJOP 2021 - 2021-009 - verrekening 1 - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Nominatieve toelage en projectsubsidie AMJP - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Intergemeentelijk zwembad- haalbaarheidsstudie - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Oktoberfest eetfestijn Scouts Wezel - goedgekeurd

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen zitting van 27 09 2021

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten - bekendmaking en inzage van de inventaris - kennisgenomen

 

Publicatiedatum: 05/10/2021