Feiten en context

        Op 17 januari 2024 werd er melding gedaan van de verwaarlozing van meerdere paarden.

        De paarden stonden door uitbraak uit de weide, tussen verschillende objecten, vuil, afval en oud hout.

        Door de grote regenval staan grote delen van de schuilhokken onder water en kunnen de paarden niet onder het schuilhok gaan staan zonder met hun hoeven in het nat te staan.

        De paarden zijn nauwelijks voorzien van drinkbaar water.

        Er is geen zichtbaar eten aanwezig op de weide.

        Paarden zijn zichtbaar mager, onverzorgd en verwaarloosd.

        Er werd reeds een Proces Verbaal opgesteld door de politie.
 

Juridische gronden

        De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandeling

        Artikel 4 van de wet van 22 mei 2022 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.

        Artikel 133 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
De algemene administratieve bevoegdheid, met name de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
 

Argumentatie

        De paarden zien er verwaarloosd en ondervoed uit.

        Voor meerdere paarden is het van belang dat een dierenarts eerste vaststellingen ter plaatse komt doen en eventueel de eerste zorgen toedient.

        De paarden dienen dringend voorzien te worden van voldoende eten en drinkbaar water.

        In de directe omgeving van de weide ligt afval en liggen er gevaarlijke objecten waar de paarden zich aan zouden kunnen bezeren.

        Aangezien de paarden uitgebroken waren toen de melding werd gedaan is er vermoeden dat de paarden zich mogelijk bezeerd hebben.

        Door de uitbraak dient de omheining ook gecontroleerd te worden om dit in de toekomst te vermijden.

 

BESLUIT

Artikel 1. De burgemeester Dirk Bauwens beslist op basis van bovenstaande feiten en argumentatie om de dierenarts ter plaatse te laten gaan om de eerste vaststellingen te doen naar de gezondheidstoestand van de paarden en de eerste zorgen toe te dienen indien nodig.

Artikel 2. De kosten die gemaakt worden voor de verplaatsing, vaststelling en het toedienen van eventuele eerste zorgen van de dieren zullen in de mate van het mogelijke gerecupereerd worden bij de eigenaar.

Artikel 3. Deze beslissing zal ter kennisgeving voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.